PARTNERLERİMİZE FARK YARATACAK


PROJELER ve SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ BİRLİKTELİKLERİ SAĞLAMAK.

SPOR

Türkiye’de spor odaklı pazarlama ve iletişim her geçen gün önemi artırmaktadır.

FUAR

Günümüzde tüm sektörlerde yaşanan gelişmeler ve pazarda meydana gelen yeni oluşumlar rekabetin yoğun olduğu bir ortam doğurmuştur.

MEDYA PAZARLAMA

TV kanalları, Web siteleri ve Sponsorluk Hakları Satışı ve Pazarlaması

E -SPOR

Türkiye’de e-spor odaklı pazarlama ve iletişim her geçen gün önemi artırmaktadır.